• Tắt đèn
  • Tự chuyển tập

Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ

Luck Key (2016)