Bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome để xem phim tốt hơn

Nếu bạn không xem được phim hoặc load chậm vui lòng chọn server #SB, #ST, #GS hoặc các server khác nếu có.
HD1
#1 SB #2 SB #3 OP #4 ST #5 ST #6 SB

Quý Cô Hammurabi - Tập 1

banhtv.com

Miss Hammurabi (2018)

Thông tin - Lịch chiếu

Phim Quý Cô Hammurabi - Miss Hammurabi​ được chiếu vào thứ 2, 3 hàng tuần tại kênh jCTB Hàn Quốc
RAW - Nosub cập nhật 1->2h sau khi chiếu
Phim Quý Cô Hammurabi - Miss Hammurabi​ cập nhật vào buổi sáng thứ 5, 6 trên Banhtv.com