Bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome để xem phim tốt hơn

Nếu bạn không xem được phim hoặc load chậm vui lòng chọn server #SB, #ST, #GS hoặc các server khác nếu có.
VietSub
#1 SB #2 GD #3 SB #4 OP #5 ST #6 ST #7 SB
Thuyết Minh
#1 SB #2 SB #3 OP #4 SB

Giao Ước Chết

banhtv.com

The Promise (2017)