Download Chúa Tể Địa Ngục (Phần 2)

Lucifer (Season 2) (2016)

Chúa Tể Địa Ngục (Phần 2) - Lucifer (Season 2) (2016) Phần 2 tiếp tục với Lucifer rời bỏ ngai vị của mình để đến thành phố Los Angeles, thành phố của những thiên thần. Tại đây Lucifer với khả năng đặc biệt của mình đã tham gia giúp LAPD trừng trị bọn tội phạm...
Nhập mã xác nhận