Yên lặng Yên lặng

Yên lặng

Silence (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Yên lặng, Silence 2017

Phim Yên Lặng: Hai mục sư đến Nhật Bản với nỗ lực tìm người dẫn dắt và truyền bá đạo Công Giáo.