Vương Quốc Động Vật Vương Quốc Động Vật

Vương Quốc Động Vật

Animal Kingdom: Let's Go Ape (2015)

banhtv.com

Nội dung phim

Vương Quốc Động Vật, Animal Kingdom: Let's Go Ape 2015

nói về cuộc sống trong một vương quốc khỉ hàng ngàn năm về trước. Ở nơi đó, cũng có tranh chấp quyền lực, cũng có tình cảm, và nhiều rắc rối...