Vùng Đất Câm Lặng Vùng Đất Câm Lặng

Vùng Đất Câm Lặng

A Quiet Place (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Vùng Đất Câm Lặng, A Quiet Place 2018

Phim Vùng Đất Câm Lặng: Nếu chúng không nghe thấy ta, chúng không thể săn tìm ta. Một thế lực siêu nhiên đang đe dọa mạng sống của gia đình 4 người, nếu họ phát ra tiếng động.