Vi Rút Cuồng Loạn Vi Rút Cuồng Loạn

Vi Rút Cuồng Loạn

Mayhem (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Vi Rút Cuồng Loạn, Mayhem (2017)

Phim Vi Rút Cuồng Loạn Một vi rút lây lan ở một tập đoàn khiến mọi người trở nên bạo lực.