Tuyên Ngôn Độc Thân Tuyên Ngôn Độc Thân

Tuyên Ngôn Độc Thân

How To Be Single (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Tuyên Ngôn Độc Thân - How To Be Single (2016)

Tuyên Ngôn Độc Thân (How To Be Single) nói về thành phố New York đầy những trái tim cô đơn, Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom và David tất cả đều có điểm chung là thấy sự cần thiết để tìm hiểu làm thế nào để có thể gắn kết tình yêu giữa những người trong thành phố này.