Trấn Hồn Trấn Hồn

Trấn Hồn

Guardian (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Trấn Hồn, Guardian 2018

Phim Trấn Hồn: kể về hành trình truy tìm tứ thánh khí Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy qua nhiều kiếp để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, tiên đồ.