Tiến Về Edo! Hành Trình Thần Tốc Tiến Về Edo! Hành Trình Thần Tốc

Tiến Về Edo! Hành Trình Thần Tốc

Chokosoku! Sankinkotai (2014)

banhtv.com

Nội dung phim

Tiến Về Edo! Hành Trình Thần Tốc, Chokosoku! Sankinkotai 2014

Phim Tiến Về Edo! Hành Trình Thần Tốc kể về Sankinkotai là một chế độ đặc trưng của Mạc phủ Edo, được quy định nghiêm nhặt và kín kẽ, đã giúp gia tộc Tokugawa giữ vững quyền lực suốt hai thể kỷ rưỡi. Nhưng đối với các lãnh chúa địa phương, nhất là ở những phiên nghèo như Yunagaya, thì đây đúng là một gánh nặng. Sankin bình thường đã tốn nhiều sức người, sức của, huống hồ họ lại bị đẩy vào một cuộc sankin đầy thách thức với chỉ phân nửa thời gian, nhưng đánh cuộc cả vận mệnh của gia tộc...