Thực Tại Ảo (Phần 1) Thực Tại Ảo (Phần 1)

Thực Tại Ảo (Phần 1)

Reverie (2018) (Season 1)

banhtv.com

Nội dung phim

Thực Tại Ảo Phần 1, Reverie (2018) Season 1

Phim Thực Tại Ảo: Mara Kint - một cựu thám tử chuyên điều tra về hành vi tâm lý của con người thông qua một thực tại ảo, nhằm ngăn chặn những hậu quả có thể gây nguy hiểm không lường trước được.