Thời Niên Thiếu Của Đấng Thiên Sai Thời Niên Thiếu Của Đấng Thiên Sai

Thời Niên Thiếu Của Đấng Thiên Sai

The Young Messiah (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Thời Niên Thiếu Của Đấng Thiên Sai - The Young Messiah (2016)

Phim Thời Niên Thiếu Của Đấng Thiên Sai  là một bộ phim Mỹ thuộc thể loại drama dựa theo kinh thánh của đạo diễn Cyrus Nowrasteh và đồng sáng tác kịch bản với Betsy Giffen Nowrasteh, dựa trên cuốn tiểu thuyết "Christ the Lord: Out of Egypt" của tác giả Anne Rice.