Thiên Nhiên Và Nhân Loại Thiên Nhiên Và Nhân Loại

Thiên Nhiên Và Nhân Loại

Seasons - Les saisons (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Thiên Nhiên Và Nhân Loại, Seasons - Les saisons 2017

​Hai đạo diễn người Pháp, Jacques Perrin và Jacques Cluzaud trở lại khi rừng khi băng tan để quay bộ phim tài liệu lúc chu kỳ của những mùa được thiết lập. Seasons là một bộ phim tài liệu về sự gắn kết của con người và thiên nhiên.