The Lego Batman Movie The Lego Batman Movie

The Lego Batman Movie

The Lego Batman Movie (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

The Lego Batman Movie, The Lego Batman Movie (2017)

"The Lego Batman Movie" Đây là phần Spin-off của 'The Lego Movie' dành riêng cho nhân vật Batman. Bộ phim tập trung vào sự đơn độc của Batman, khi thế giới đang bị đảo lộn và có sự xuất hiện của Robin và cả Batgirl.