Thần Tượng Đến Rồi 2016 Thần Tượng Đến Rồi 2016

Thần Tượng Đến Rồi 2016

Up Idol (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Thần Tượng Đến Rồi 2016, Up Idol (2016)

Thần Tượng Đến Rồi đã trở lại với tên gọi Chúng Tôi Đến Rồi. Mùa này có sự tham dự của : Triệu Nhã Chi, Lưu Gia Linh, Mạc Văn Uý, Trần Kiều Ân, Giang Nhất Yến, Tạ Na, Hề Mộng Dao, Từ Kiều, và sự dẫn dắt của 2 đội trưởng Uông Hàm, Viên Hoằng