Thần Điêu Hiệp Lữ Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ

Brave Archer And His Mate (1982)

banhtv.com

Nội dung phim

Thần Điêu Hiệp Lữ, Brave Archer And His Mate 1982

Phim Thần Điêu Hiệp Lữ Quách Tĩnh và Hoàng Dung trở về Đảo Đào Hoa thì đều bất ngờ khi thấy năm đại hiệp của Giang Nam thất quái đã bị sát hại, chỉ còn duy nhất Kha Trấn Ác sống sót. Quách Tĩnh đã trúng kế và tin rằng chính cha của Hoàng Dung – Hoàng Dược Sư đã ra tay hạ sát sư phụ mình. Ông muốn rửa hận bằng…