Tân Tây Du Ký Tân Tây Du Ký

Tân Tây Du Ký

The New Legends of Monkey (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Tân Tây Du Ký, The New Legends of Monkey 2018

Phim Tân Tây Du Ký: Dựa trên tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, kể về chuyến hành trình của 4 thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh.