Tái Xuất Tái Xuất

Tái Xuất

Re: Born (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Tái Xuất, Re: Born 2016

Phim Tái Xuất: Một đặc vụ huyền thoại đang ẩn cư lại một lần nữa đứng lên chiến đấu bảo vệ cho người thân của mình...