Tài Liệu Hoa Lệ Tài Liệu Hoa Lệ

Tài Liệu Hoa Lệ

IQ246 (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Tài Liệu Hoa Lệ, IQ246 (2016)

Phim Tài Liệu Hoa Lệ nói về Homonji Sharaku, con trai cả của nhà Homonji, một gia tộc có nhiều thế hệ nổi tiếng về lĩnh vực tội phạm học. Con trai cả của gia đình Hamonji có truyền thống sở hữu IQ 246, và cũng như vậy, IQ của Sharaku là 246. Wato Soko là nữ cảnh sát được bổ nhiệm vào Đội điều tra 1, nhưng thay vì các vụ điều tra, cô lại được giao nhiệm vụ hộ tống cho Sharaku.