Sứ Mệnh Của Apollo Sứ Mệnh Của Apollo

Sứ Mệnh Của Apollo

Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo Read (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Sứ Mệnh Của Apollo, Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo Read 2017

Phim Sứ Mệnh Của Apollo kể về quá trình đưa con người lên Mặt Trăng trong Sứ Mệnh Của Apollo