Sự Hình Thành Của Trái Đất Sự Hình Thành Của Trái Đất

Sự Hình Thành Của Trái Đất

How The Earth Was Made (2009)

banhtv.com

Nội dung phim

Sự Hình Thành Của Trái Đất, How The Earth Was Made 2009

Phim Sự Hình Thành Của Trái Đất... Hành tinh của chúng ta chứa đầy các kỳ quan thiên nhiên dị thường. Nó có quyền lực bao la... dù rằng chuyện đó hiếm khi được đề cập trong sử sách của chúng ta. Chúng ta hãy củng quan sát bốn cách mà sức mạnh của hành tinh…đã định hình lịch sử của chúng ta. Đó là sức mạnh của lửa đã thúc đẩy những đột phá tuyệt vời về công nghệ. Gió đã tác động đến sự hưng thịnh và suy vong của các đế chế. Nước...cuộc vật lộn của chúng ta để kiểm soát nó đã định hướng cho tiến bộ của con người. Và bên trong Trái Đất, đây là một thế giới chưa được biết đến, nóng và cực kỳ khắc nghiệt. Nó cung cấp nguyên liệu thô cho cuộc chinh phục hành tinh chúng ta, nhưng với một mức giá không rẻ tí nào.