Sứ Giả Cương Thi Sứ Giả Cương Thi

Sứ Giả Cương Thi

Doomsday Messenger (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Sứ Giả Cương Thi, Doomsday Messenger 2016

Phim Sứ Giả Cương Thi năm 2050 virus G bùng phát, bóng tối Zombie bao trùm cả thế giới. Để giải cứu nhân loại, một nhóm người đã cùng nhau đứng lên tiêu diệt Zombie . Qua nhiều biến cố xảy ra họ đã tìm ra được sự thật về virus G…