Sứ Đồ Hành Giả (Phần 2) Sứ Đồ Hành Giả (Phần 2)

Sứ Đồ Hành Giả (Phần 2)

Line Walker 2 (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Sứ Đồ Hành Giả (Phần 2), Line Walker 2 (2017)

Phim Sứ Đồ Hành Giả 2 / Mất Dấu 2  là phần trước của câu chuyện phần 1, xảy ra vào năm 2010, lúc mà Đàm Hoan Hỷ (Hứa Thiệu Hùng) vẫn còn là cảnh sát trước khi trở thành xã hội đen. Trần Vỹ diễn vai vợ Đàm Hoan Hỷ nhưng cô bị giết, vì vậy anh phải trả thù.