Sóng Ở Đáy Sông (2002) Sóng Ở Đáy Sông (2002)

Sóng Ở Đáy Sông (2002)

banhtv.com

Nội dung phim

Sóng Ở Đáy Sông 2002

Phim Sóng Ở Đáy Sông Sóng ở đáy sông dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời của một con người trong xã hội. Câu chuyện về Núi nhân vật chính trong phim được xuyên suốt từ giai đoạn chiến tranh cho đến thời kỳ hậu chiến…