Sắp Trưởng Thành Sắp Trưởng Thành

Sắp Trưởng Thành

Almost Adults (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Sắp Trưởng Thành, Almost Adults 2017

Phim Almost Adults (Sắp Trưởng Thành) là bộ phim về sự xa cách khi lớn lên của con người. Hai người bạn thân thủa nhỏ bắt đầu dạn nứt khi một người quyết định chia tay bạn trai lâu năm, còn người kia thì đang khám phá ra xu hướng tình dục mới của mình.