Running Man Bản Trung Quốc Mùa 4 Running Man Bản Trung Quốc Mùa 4

Running Man Bản Trung Quốc Mùa 4

Running Man Season 4 (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Running Man Bản Trung Quốc - Running Man Season 4 (2016)

Running Man Bản Trung Quốc đã quay trở lại với các thành viên cũ là Đặng Siêu, Lý Thần, Vương Tổ Lam, Trịnh Khải, Trần Hách, Angelababy, Lộc Hàm. Fanpage của chương trình : facebook.com/bpbxd.