Ranh Giới Cuối Cùng Ranh Giới Cuối Cùng

Ranh Giới Cuối Cùng

Naew Suthai (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Ranh Giới Cuối Cùng, Naew Suthai 2018

Phim Ranh Giới Cuối Cùng: kể về một tổ chức trinh thám ngầm, ở đó các đặc vụ luôn phải cải trang để hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm