Phụ Nữ Thế Kỷ 20 Phụ Nữ Thế Kỷ 20

Phụ Nữ Thế Kỷ 20

20th Century Women (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Phụ Nữ Thế Kỷ 20, 20th Century Women 2016

Phim 20th Century Women (Phụ Nữ Thế Kỷ 20) kể về những câu chuyện của ba người phụ nữ khám phá tình yêu và tự do ở miền Nam California trong thời gian cuối những năm 1970.