Phiên ngoại Lão Cửu Môn Phiên ngoại Lão Cửu Môn

Phiên ngoại Lão Cửu Môn

Hổ Cốt Mai Hoa (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Phiên ngoại Lão Cửu Môn - Hổ Cốt Mai Hoa (2016)

Đây là phần ngoại truyện kể về Trương phó quan (Trương Minh Ân đóng) và Giải Cửu Gia (Dương Tử Giang Đóng). Phần ngoại truyện được Nam Phái Tam Thúc viết kịch bản, nói về những vụ án mạng liên xảy ra trong nhà Giải Gia có liên quan đến việc hầm mộ của đời trước