Phi Vụ Để Đời Phi Vụ Để Đời

Phi Vụ Để Đời

Snatch Up / Money Bag (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Phi Vụ Để Đời, Snatch Up / Money Bag 2018

Phim Phi Vụ Để Đời Nói về cuộc săn đuổi dữ dội giữa một kẻ thất nghiệp, một người giao hàng, bọn côn đồ, một kẻ giết người, và một cảnh sát khi tất cả họ cố gắng đặt tay lên một khẩu súng và một túi golf chứa đầy tiền mặt với các mục đích khác nhau.