Nhiệt Huyết Võ Đạo Nhiệt Huyết Võ Đạo

Nhiệt Huyết Võ Đạo

Re Xue Wu Dao (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Nhiệt Huyết Võ Đạo, Re Xue Wu Dao 2017

Sau khi bị đuổi việc vì năm lần bảy lượt đánh nhau với khách hàng, Triệu Nhật Thiên tìm đến võ quán Đại Thánh và trở thành học ở nơi đây. Chứng kiến võ quán gặp khó khăn, chủ võ quán Chu Phi Phi bị ức hiếp, anh quyết định tham gia đại hội đấu võ , khiêu chiến với Diệp Lương Thần – người bất chấp tất cả nhằm mua lại võ quán