Người Lính Thứ 12 Người Lính Thứ 12

Người Lính Thứ 12

The 12th Man (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Người Lính Thứ 12, The 12th Man 2017

Phim Người Lính Thứ 12: Họ là 12 người lính Nauy hoạt động ngầm, chuyên đánh phá các cơ sở của Đức Quốc xã. Họ đã vượt biển Bắc đến vịnh Toftefjord cùng 7 tấn thuốc nổ trên một thuyền đánh cá. Nhưng con thuyền của họ đã bị nghi ngờ và bắn chìm ngay trên biển...