Người Khổng Lồ Người Khổng Lồ

Người Khổng Lồ

The Titan (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Người Khổng Lồ, The Titan 2018

The Titan (Người Khổng Lồ): Một gia đình quân đội tham gia vào một cuộc thử nghiệm đột phá về tiến hoá di truyền và thăm dò vũ trụ.