Naruto Trận Chiến Cuối Cùng Naruto Trận Chiến Cuối Cùng

Naruto Trận Chiến Cuối Cùng

The Last: Naruto The Movie (2015)

banhtv.com

Nội dung phim

Naruto Trận Chiến Cuối Cùng, The Last: Naruto The Movie 2014

Trận Chiến Cuối Cùng bối cảnh của bộ phim là 2 năm sau Đại Chiến Thế Giới Shinobi lần thứ 4 kết thúc, mặt trăng bắt đầu xịch gần về phía Trái đất. Mặt trăng lúc này như một thiên thạch khổng lồ, nó có thể sẽ phá hủy tất cả mọi thứ, một đồng hồ đếm ngược đến ngày tận thế được thiết lập, Naruto phải đối phó với mối đe dọa này.