Nào Ta Cùng Nhảy 2 Nào Ta Cùng Nhảy 2

Nào Ta Cùng Nhảy 2

Any Body Can Dance 2 (2015)

banhtv.com

Nội dung phim

Nào Ta Cùng Nhảy 2, Any Body Can Dance 2 2015

Nào Ta Cùng Nhảy 2 - Any Body Can Dance 2 2015: Dựa trên câu chuyện có thật về nhóm nhảy Fictitious Dance; con đường chạm đến vinh quang, những lần thất bại và nỗ lực khẳng định tài năng của chính mình bằng cách tìm lại niềm tự hào đã mất.