Năng Lực Siêu Phàm (Phần 2) Năng Lực Siêu Phàm (Phần 2)

Năng Lực Siêu Phàm (Phần 2)

Powers Season 2 (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Năng Lực Siêu Phàm (Phần 2) -  Powers Season 2 (2016)

Năng Lực Siêu Phàm : Nội dung phim như thế này thì chỉ có :”Một thằng khùng xuất hiện muốn thống trị thế giới và thế là nhân vật chính của chúng ta sẽ đứng ra bảo vệ công lý.”