Nam Tử Hán Chân Chính Nam Tử Hán Chân Chính

Nam Tử Hán Chân Chính

Take A Real Man (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Nam Tử Hán Chân Chính, Take A Real Man 2016

Phim Nam Tử Hán Chân Chính là một show truyền hình thực tế trong đó một nhóm minh tinh sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình huấn luyện, sinh hoạt trong doanh trại quân đội. Điểm đặc biệt ở đây là đạo diễn của chương trình hoàn toàn không can thiệp vào các việc diễn ra trong doanh trại, toàn bộ đều theo phân công sắp xếp của chỉ huy, đạo diễn chỉ làm nhiệm vụ ghi hình như nhật ký hình ảnh.