Một Người Con Gái Của Đất Nước Cambuchia Nhớ Lại Một Người Con Gái Của Đất Nước Cambuchia Nhớ Lại

Một Người Con Gái Của Đất Nước Cambuchia Nhớ Lại

First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (2017)

banhtv.com

Nội dung phim