Minh Tinh Đại Trinh Thám Phần 2 Minh Tinh Đại Trinh Thám Phần 2

Minh Tinh Đại Trinh Thám Phần 2

Crime Scene (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Minh Tinh Đại Trinh Thám Phần 2, Crime Scene 2017

Minh Tinh Đại Trinh Thám được mua bản quyền từ show Hiện trường phạm tội của Hàn. Mỗi số có ~6 khách mời tham gia trong đó có 1 là tội phạm. Những người còn lại phải suy đoán để nhận ra ai trong nhóm là tội phạm.