Minh Tinh Đại Trinh Thám Minh Tinh Đại Trinh Thám

Minh Tinh Đại Trinh Thám

Crime Scene 2016

banhtv.com

Nội dung phim

Minh Tinh Đại Trinh Thám - Crime Scene 2016

Minh Tinh Đại Trinh Thám được mua bản quyền từ show Hiện trường phạm tội của Hàn. Mỗi số có ~6 khách mời tham gia trong đó có 1 là tội phạm. Những người còn lại phải suy đoán để nhận ra ai trong nhóm là tội phạm.