Mất Cảm Giác Yêu Mất Cảm Giác Yêu

Mất Cảm Giác Yêu

Club Friday Series 7: Part 3 (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Mất Cảm Giác Yêu, Club Friday Series 7: Part 3 (2016)

Phim bộ Thái Lan Mất Cảm Giác Yêu 2016 là phần thứ 3 trong series thứ 7 của Club Friday Series. Nội dung trong series phim này được viết từ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hằng ngày.