Mắt Âm Dương Mắt Âm Dương

Mắt Âm Dương

Ling Hun Zhi Zha Dian (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Mắt Âm Dương, Ling Hun Zhi Zha Dian 2017

Phim Mắt Âm Dương Từ khi sinh ra Tiểu An đã có được đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy và trò chuyện với ma quỷ. Để giúp cô hồn ngạ quỷ siêu thoát, mỗi ngày cô phải gấp dồ giấy và đốt cho họ, giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Tuy nhiên, có một ma nữ áo đỏ không biết vì nguyên nhân gì mà cứ bám mãi lấy cô không buông.