Lễ Trao Giải MBC 2016 Lễ Trao Giải MBC 2016

Lễ Trao Giải MBC 2016

MBC Drama Awards (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Lễ Trao Giải MBC 2016, MBC Drama Awards 2016

Các đề cử
Phim hay nhất
1. "hạnh phúc" nhà
2. Hợp Đồng Hôn Nhân
3. Ông Hoàng Mua Sắm
4. Hoa Trong Ngục
5.Hai Thế Giới

Cặp đôi tốt nhất
1. Lee sang-Woo & Kim So-Yeon ("happy home")
2. Lee Pil-Mo & Kim So-Yeon ("happy home")
3. Lee Seo Jin & Uee ("hợp đồng hôn nhân")
4. Seo in guk & Nam ji hiền ("Ông Hoàng Mua Sắm")
5. Nam Joo-Hyeok & Lee Seong-Kyeong "Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo")
6. Seo ha-Joon & JIN SE YEON ("Hoa Trong Ngục")
7. Kim ee-Seong & Lee Si-Eon ("w")
8. Lee Jong-Suk & Han Hyo-Joo ("w")