Lạc Giữa Bầy Xác Sống Lạc Giữa Bầy Xác Sống

Lạc Giữa Bầy Xác Sống

Lost In Apocalypse (2018)

banhtv.com

Nội dung phim

Lạc Giữa Bầy Xác Sống, Lost In Apocalypse 2018

Phim Lạc Giữa Bầy Xác Sống: Một nhóm người tại khách sạn bất ngờ bị một binh đoàn xác sống tấn công. Hễ người nào bị chúng cắn phải thì lập tức sẽ trở thành xác sống. Cơ hội duy nhất cho họ là phải rời khỏi được khách sạn và đến căn cứ địa Lam Sơn để cầu cứu. Thế nhưng, việc thoát thân không hề dễ dàng và nhiều người phải hy sinh.