Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 1) Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 1)

Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 1)

Van Helsing (Season 1) (2016)

banhtv.com

Nội dung phim

Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 1) - Van Helsing (Season 1) (2016)

Phim Khắc Tinh Ma Cà Rồng Vanessa Helsing, người họ hàng xa của thơ săn ma cà rồng nổi tiếng Abraham Van Helsing, được hồi sinh chỉ để chứng kiến ma cà rồng chiếm lĩnh thế giới, Cô là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại dẫn dắt cuộc chiến giành lại những gì đã mất.