Hướng Đạo Sinh Diệt Zombie Hướng Đạo Sinh Diệt Zombie

Hướng Đạo Sinh Diệt Zombie

Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)

banhtv.com

Nội dung phim

Hướng Đạo Sinh Diệt Zombie, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 2015

Phim Hướng Đạo Sinh Diệt Zombie... Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 2015: Ba hướng đạo sinh vào đêm cắm trại cuối cùng, họ phát hiện Zombie đang lần lượt tràn vào, đại dịch Zombie bùng nổ, cũng là lúc họ nhận ra ý nghĩa của tình bạn khi thế giới đang tận diệt bởi đại dịch Zombie.