Du Hành Thời Gian Phần 2 Du Hành Thời Gian Phần 2

Du Hành Thời Gian Phần 2

Travelers Season 2 (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Du Hành Thời Gian Phần 2, Travelers Season 2 (2017)

Phim Du Hành Thời Gian: Trong tương lai cách đây hàng trăm năm, những con người sống sót đã tìm ra cách đưa tiềm thức ngược thời gian vào những con người ở thế kỷ 21. Những người du hành này chiếm lấy cuộc sống của những người khác trong khi cố gắng giúp loài người tránh tương lai khủng khiếp.