Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng

Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng

Super Boys (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng, Super Boys 2017

Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng là một show ngoài trời và trong nhà kết hợp theo mô hình của nguyên tác với khách mời chủ yếu là mời các ngôi sao trẻ, mỗi kỳ có một chủ đề khác nhau