Đế Chế Đế Chế

Đế Chế

Dynasty (2017)

banhtv.com

Nội dung phim

Đế Chế, Dynasty (2017)

Phim Đế Chế Chuyện xoay quanh 2 gia đình quyền lực nhất nước Mỹ, cùng với việc tranh đấu giành quyền lực, tài chính.